Robot Otomasyon Yazılımı Gebze bu makalemizde size robotlar hakkında araştırma yaparken denk geleceğiniz terimlerden ve robot sistemlerinden bahsedeceğiz. Öncelikle robotun tanımından bahsedelim. Robotun yıllardır bir sürü farklı tanımı vardır. Fakat çoğu tanım terimi tam olarak karşılayamamaktadır. En genel tanımına göre robot; “Endüstriyel uygulamalarda kullanılan, programlanabilir ekseni olan, otomatik kontrollü, yeniden programlanabilir, çok amaçlı, bir yerde sabit duran veya hareket edebilen manipülatör.” dene bilir. Tanım da kullandığımız terimlerin detaylı olarak açıklamaları şu şekildedir; Programlanabilir kelimesi programlanmış hareketleri ya da yardımcı fonksiyonları fiziksel değişiklik yapmadan değiştirile bilen anlamına gelmektedir. Çok amaçlı kelimesi ile ise anlatılmak istenen şey fiziksel değişikliklerle farklı bir uygulamaya uyarlanabilen demektir. Fiziksel Değişiklik, mekanik yapısında ve ya kontrol sisteminde yapılan değişiklikler anlamına gelmektedir. Eksen tanımı ise, robotun doğrusal ya da dairesel şekiller de ki hareketini belirlemekte kullanılan yön.

Robot Otomasyon Yazılımı Gebze  endüstriyel uygulamalar da robotlar, sürekli olarak daha büyük bir sistemin parçası olmak zorundadırlar. Böyle bir sistemde robotun dışında düşünülmesi gereken diğer değerler, tanımlanması gereken hedefler, sistemin sağlaması gereken şartlar belirlenmelidir. Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü’nün yaptığı  tanıma göre sistem, Birbiriyle etkileşim halinde olan farklı yapılardan veya alt bileşenlerden oluşturulan ve bir bütünlük oluşturan yapıdır”. Fakat tam olarak kavramı karşılamadığı düşünülerek farklı tanımlar yapılmıştır.

Robot Otomasyon Yazılımı Gebze farklı bir bakış açısına göre ise sistem kelimesi belli bir amaca hizmet eden, yapısı ve sınırları belirli olan bir varlık anlamına gelmektedir. Beraber çalışan ve bir düzen içerisinde olan alt sistemlerin toplamı sistem olarak tanımlanabilir. Sistemler, isteği karşılamak üzere bazı özel fonksiyonları uygulamak için alt sistemlerden oluşabilirler. Robotlu sistemler için de alt gruplar vardır. Bu gruplar kontrol edile bilirliği arttırır daha kolay ve daha kaliteli ürün elde etmeyi sağlar. Alt sistemler, kendi içlerinde bir tümleşik olmakla birlikte daha büyük bir sistemin parçalarını oluşturmaktadırlar. Alt sistemler, sistem hiyerarşisi içerisin de daha fazla sistemin alt parçası olabilirler.
Detaylı bilgi için iletişime geçiniz.

Call Now Button